Sök efter europarättsliga källor

Jag har gjort fyra nya videos om juridisk informationssökning. Denna gång handlar det om sökning efter europarättsliga, dvs EU-rättsliga källor och rättspraxis från Europadomstolen. En översikt över alla videos finns här. Följande videos finns tillgängliga just nu på Vimeo:
Under fliken Utbildning/Europarätt på denna blogg, finner ni en förteckning över olika juridiska europarättsliga databaser som kan vara av intresse.
Hör gärna av er om ni har frågor eller lämna kommentarer om vilka videos ni skulle vilja se näst.
Trevlig helg!
Christine

Svenska rättskällor och juridisk informationssökning

Här följer en översikt över svenska rättskällor. Videon riktar sig främst till studenter på kursen Juridisk informationssökning som är en delmoment av Juridiska introduktionskursen (JIKen) på Stockholms universitet. Helst ska videon kombineras med  boken Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, av Hans-Heinrich Vogel, Lars Heuman, Madeleine Leijonhufvud, Peter Seipel, Ulf Bernitz, Wiweka Warnling-Nerep, Norstedts Juridik, 2012.

Välkommen till Söka Rätt Bloggen!

Hej!

Mitt namn är Christine Kirchberger och jag är lärare och doktorand i rättsinformatik. Min forskning gäller juridisk informationssökning och denna blogg är tänkt som praktiskt tillämpning av min avhandling.

Samtidigt undervisar jag – tillsammans med Ulf Färjare – i delmomentet Juridisk Informationssökning, som är en del av kursen Juridisk introduktionskurs.

Om du är intresserade av min forskning, får du gärna besöka iinek.wordpress.com och om du vill ha IT tips rent generellt får du gärna kolla på iinek-law.blogspot.com.

Hoppas du tycker att inläggen här hjälper dig i din vardagliga informationssökning och vi ses här igen!