Miljörätt

Följande webbplatser kan vara av intresse för miljörätt och miljöskyddsjuridik (listan är inte uttömmande):

Svensk rättsinformation

Svenska myndigheter

Internationell rättsinformation och myndigheter/organisationer

Europeisk och EU rättsinformation och myndigheter/organisationer

 

Länk till föreläsningen på Adobe Connect – https://connect.sunet.se/miljoskydd/