Att skriva juridik

Följande länkar och program kan vara värdefulla när du skriver uppsats inom juridik. För juridisk informationssökning finns värdefulla länkar här. Videos med tips finns här.

Organisera dina källor

Få ordning på dina tankar

Få ordning på din text och hjälp med skrivandet

Få ordning på din tid och ångest

1. Planera

2. Fokusera

Allmänna tips

 

 

Bilderna från föreläsningen vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet: