Archive by Author

EUR-Lex – använd innehållsförteckning för rättskällor

Sök efter europarättsliga källor

Jag har gjort fyra nya videos om juridisk informationssökning. Denna gång handlar det om sökning efter europarättsliga, dvs EU-rättsliga källor och rättspraxis från Europadomstolen. En översikt över alla videos finns här. Följande videos finns tillgängliga just nu på Vimeo:
Under fliken Utbildning/Europarätt på denna blogg, finner ni en förteckning över olika juridiska europarättsliga databaser som kan vara av intresse.
Hör gärna av er om ni har frågor eller lämna kommentarer om vilka videos ni skulle vilja se näst.
Trevlig helg!
Christine