Archive | nyheter RSS for this section

Välkommen till Söka Rätt Bloggen!

Hej!

Mitt namn är Christine Kirchberger och jag är lärare och doktorand i rättsinformatik. Min forskning gäller juridisk informationssökning och denna blogg är tänkt som praktiskt tillämpning av min avhandling.

Samtidigt undervisar jag – tillsammans med Ulf Färjare – i delmomentet Juridisk Informationssökning, som är en del av kursen Juridisk introduktionskurs.

Om du är intresserade av min forskning, får du gärna besöka iinek.wordpress.com och om du vill ha IT tips rent generellt får du gärna kolla på iinek-law.blogspot.com.

Hoppas du tycker att inläggen här hjälper dig i din vardagliga informationssökning och vi ses här igen!