Rättsinformatik

Rättsinformatik som ämnet har funnits länge, både som forskningsinriktning och som kursStockholms universitet. Medans relationen mellan IT och juridik är ett centralt tema inom rättsinformatik, brukar tre grundläggande frågor belysas inom ämnet:

  1. IT som objekt för rättstillämpning (IT-rätt)
  2. IT som rättsligt styrinstrument (automatiserad beslutsfattande, etc)
  3. IT som verktyg (juridisk informationssökning, knowledge management, etc)