Svensk rättsinformatik

Här följer några lagar, organisationer och artiklar som är av intresse för rättsinformatik eller IT-rätt.

e-handel & konsumentskydd

 • Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (e-handelslagen)
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (lagen.nu), tidigare distans- och hemförsäljningslag (2005:59)
 • Marknadsföringslag (2008:486) (lagen.nu)
 • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
 • SWEDMA Allmänna och etiska regler (länk)
 • Reklamombudsmannen (länk)
 • Anmäl Spam hos Konsumentverket (länk)
 • Minacookies (länk)
 • Hitta kakor på din webbplats via PTS e-tjänst

 immaterialrätt

 • Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen)
 • Varumärkeslag (2010:1877) (lagen.nu)
 • Patentlag (1967:837) (lagen.nu)
 • Mönsterskyddslag (1970:485) (lagen.nu)
 • Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (lagen.nu)
 • Lag (2018:558) om företagshemligheter (lagen.nu)

personlig integritet och dataskydd

 • Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslag) (lagen.nu)
 • Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (lagen.nu)
 • Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)
 • cookie bestämmelsen (lagen.nu)
 • Personuppgiftslag (1998:204) (OBS: upphävd!) (lagen.nu)

yttrandefrihet

 • Tryckfrihetsförordning (1949:105) (lagen.nu)
 • Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) (lagen.nu)
 • Yttrandefriheten på nätet, .SE (länk)
 • Internetguide om digitalt källskydd, .SE (länk)

e-samhället och e-förvaltning

 • Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI lagen)

IT brott och ansvar

 • Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS lagen)

juridiska online tjänster

 •  VQ Legal (länk) – skapa avtal inom bolags-, avtals- (sekretessavtal), arbets- och IT-rätt (konsultavtal, projektavtal)
 • Avtal 24 (länk) – skapa avtal för bl.a. uppdrag, köp, sekretess, konsultanställning

Välkommen att lämna fler länkar under kommentarerna nedan!