Europarätt

Här kan du finna och söka europarättslig information.

Videos om sökning
En översikt över alla videos om hur du kan söka europarättsliga, dvs EU-rättsliga källor och rättspraxis från Europadomstolen finns här. Följande videos finns tillgängliga just nu.
Sökhjälp
  • EUR-Lex Sökhjälp (enkel sökning)
  • Förklaring av CELEX numret (länk)
  • Förklaring av ECLI (European Case Law Identifier) (länk)
  • Curia Onlinehjälp Handboken (pdf)
  • PreLex online hjälp (länk)
  • Hudoc Sökhjälp (länk)
  • Tips för att söka via Google Scholar (video)