Europarätt

Följande webbsidor kan vara av intresse för europarättsliga källor.

Videos om sökning
En översikt över alla videos om hur du kan söka europarättsliga, dvs EU-rättsliga källor och rättspraxis från Europadomstolen finns här. Följande videos finns tillgängliga just nu.
Sökhjälp
  • EUR-Lex Sökhjälp (enkel sökning)
  • Lär dig EUR-Lex väldigt bra via deras e-lärande modul (engelska)
  • Förklaring av CELEX numret (länk) (video)
  • Förklaring av ECLI (European Case Law Identifier) (länk)
  • Curia Onlinehjälp Handboken (pdf)
  • Hudoc Sökhjälp och sammanfattningar av rättspraxis m.m. (länk)
  • Tips för att söka via Google Scholar (video)

Fler intressanta informationsskällor