Informationssökning

Tips för juridisk informationssökning finns på denna blogg på startsidan.

Svenska och nordiska rättskällor (urval)

  • Lagrummet (svenska rättskällor och länkar till myndighetsföreskrifter)
  • Sveriges domstolar – sök vägledande avgöranden
  • Avgöranden från tidigare Marknadsdomstol (från 2000 t.o.m. 31 augusti 2016)
  • Avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen
  • InfoTorg (rättsfall till lagrum, genomföranden av EU direktiv, nyhetsartiklar) – tillgång via SUB

Svensk och nordisk doktrin (urval)

Internationella källor (urval)

Tips infosök

 Ämnesspecifika webbsidor